Kadry i płace

Obsługa kadrowa

Polityka personalna firmy i jej stosunek do zabezpieczenia podstawowych interesów pracowniczych, jest jednym z fundamentów dobrze prosperującej organizacji. Ponieważ kapitał ludzki jest najcenniejszym aktywem w przedsiębiorstwie, oferujemy w ramach swoich usług profesjonalną i rzetelną obsługę kadrowo-płacową Państwa firmy. Gwarantujemy poprawność prowadzonej dokumentacji oraz poufność przekazywanych informacji.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

  • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
  • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
  • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
  • Prowadzenie akt osobowych;
  • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
  • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
  • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
  • Sporządzanie raportów statystycznych GUS.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo szczegółowy jej zakres, zapraszamy do kontaktu.