Księga podatkowa

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Dokonanie wyboru formy ewidencji i opodatkowania jest istotną decyzją gospodarczą. Ma ona wpływ na wielkość płaconych, przez właściciela firmy podatków, a w konsekwencji na końcowy dochód z tytułu prowadzenia działalności. Istotna jest także możliwość skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego opodatkowania.

Zdejmujemy z Państwa obowiązek śledzenia zawiłych oraz stale zmieniających się przepisów podatkowych. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości na każdym etapie współpracy.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Podatek dochodowy jest opłacany na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.
Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego:

  • Bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT;
  • Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT;
  • Zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Wykonywanie rocznych rozliczeń dla Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego;
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców;
  • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • Usługi niestandardowe w zakresie księgowości na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem;
  • Odbiór dokumentów od Klienta.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo szczegółowy jej zakres, zapraszamy do kontaktu.